«Кощхьаблэм» тыфэгушIо - 22 Сентября 2012 - Cайт аула Егерухай
Главная » 2012 » Сентябрь » 22 » «Кощхьаблэм» тыфэгушIо
14:44
«Кощхьаблэм» тыфэгушIо
«Кощхьабл» Кощхьэблэ район - «Еджэркъуай» Кощхьэблэ район - 4:1

Iоныгъом и 19-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх.

Зезыщагъэр: Хь. Шэуджэн.   Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу кIэухым фэкIуагъ. Апэрэ чIыпIэм икъыдэхынкIэ финалым щызэIукIа­гъэхэр дэгъоу зэрэшIэх. ТекIоныгъэр зыхьыщтыр къэшIэгъошIугъэп. Апэрэ такъикъ 45-р заухым пчъагъэр 0:0-у щытыгъ. ЯтIонэрэ такъикъ 45-р аублэгъэ къодыеу еджэркъуаемэ шапхъэр аукъуи, Джыгунэ Арсен Iэгуаор IэкIахыгъ. Судьям ыгъэунэфыгъэ пенальтир А. Джыгунэм дэгъоу ыгъэцакIи, пчъагъэр къызэIуихыгъ. Ащ ыужи гъогогъуитIо А. Джыгунэм зым зыр нахь дэхэжьэу къэлапчъэм Iэгуаор дидзи, пчъагъэр 3:0 хъугъэ. Еджэркъуаехэр нахь гумэкIыхэу ешIэхэу аублагъ. А. Хьапыщтэр, Б. Акъущэр, И. Хьапыщтэр, нэмыкIхэри апэкIэ илъыщтыгъэх, къэлапчъэм зэп зэрэдэуагъэхэр. ПенальтикIэ пчъагъэр 3:1 зашIым, кощхьаблэхэр нахьыбэрэ апэкIэ лъыкIуатэхэу фежьагъэх. Агъырджэнэкъо Адам къэлапчъэм благъэу екIуи, Iэгуаор дахэу хъагъэм ридзагъ.
   ЕшIэгъур аухыфэ командэхэр яшъыпкъэу зэдешIагъэх. Адыгэ Республикэм и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур джыри аухыгъэп. Финалныкъом Кощхьаблэрэ Еджэркъуаерэ яфутболистхэр щызэIукIэщтых. Ащ къыхэкIэу Iоныгъом и 19-м ешIэгъоу яIагъэм игъэкIотыгъэу тыкъытегущыIэрэп. Командэхэм кIочIэ «шъэфэу» яIэр макIэп. Кубокым фэбанэхэзэ текIоныгъэр къыдэзыхырэр финалым хэфэщт.

«Кощхьаблэм» щешIагъэхэр

КъэлэпчъэIутыр: Гъыдзэ Азэмат; ешIакIохэр: Сэмэгу Руслъан, Джыгунэ Арсен, Бэрзэдж Шъалихь, Хъуажъ Мурат, Агъырджэнэкъо Адам, Псэунэ Тимур, Даутэ Азэмат, Чипусов Артур, ВэкъэшIэ Мурат, Гостэкъо Алим, Меткэ Заурбый, Пыщтэкъо Аслъан, Тыу Замир, Дэгужъые Рустем, тренерыр Юсуп Руслъан.
Просмотров: 612 | Добавил: Егерухай | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
1  
I raelly wish there were more articles like this on the web.

Имя *:
Email:
Код *:
История
ФК "ЕГЕРУХАЙ"
Интересное
Тамыгъэхэр
Разделы
Архив новостей
Прогноз погоды
Егерухай 
Наши друзья

Джэгуак1уэ
Черкесы (адыги) - история и генеалогия

ELOT.RU
Черкесский сайт - для черкесов, о черкесах

МО Егерухай
Сайт администрации МО аул Егерухай

Форма входа
Облако тегов
футбол адыгея адыгские адыгэ адыгская 21 мая 1864 года бричев брыцу кошехабль Иналов Аскербий Брафтов Анцокъо Был 2012 года блечепсин 8 Марта абасова айтекова Егерухай Еджэркъуай адыгэ спорт
Статистика
Поиск по сайту
Корзина
Ваша корзина пуста